Organizacije

Lider

17.00 EUR View

Premjestaj Lidera

10.00 EUR View

Mijenjanje tipa sverca (npr. mats -> droga i obrnuto)

6.50 EUR View

Zamjena svih vozila u organizaciji

17.00 EUR View

Zamjena skinova u organizaciji

12.00 EUR View

Povecanje kolicine materijala pri svercu (+50)

8.00 EUR View

Povecanje kolicine droge pri svercu (+100)

5.00 EUR View

Enterijer (50-100 objekata)

15.00 EUR View

Enterijer (101-200 objekata)

20.00 EUR View

Enterijer (201-400 objekata)

30.00 EUR View

Enterijer (401-550 objekata)

40.00 EUR View

Exterijer (50-100 objekata)

20.00 EUR View

Exterijer (101-200 objekata)

30.00 EUR View

Exterijer (201-400 objekata)

40.00 EUR View

Exterijer (401-450 objekata)

50.00 EUR View

Premjestaj organizacije na novu lokaciju

40.00 EUR View